info@fmcable.com      15152726626
简体中文
150℃ 150V UL1716 PTFE线
当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 美国UL认证 » FEP / PFA / PTFE / ETFE线 » UL1716 » 150℃ 150V UL1716 PTFE线

loading

分享到:

150℃ 150V UL1716 PTFE线

额定温度:150℃ / 额定电压:150V / 型号:AWM1716
尺寸:50-6AWG / 导体:镀银丝,镀镍丝,纯镍丝,镍铬合金
状态:
数量:
  • UL1716

产品描述

名称:PTFE线

型号:AWM1716

尺寸:50-6AWG

产品性能

额定电压:150V

额定温度:150℃

产品结构

导体:镀银丝,镀镍丝,纯镍丝,镍铬合金

绝缘:PTFE

执行标准:UL758、UL1581

微信截图_20221222142947

尺寸

AWG

导体结构

(No./mm)

内径

(mm)

绝缘厚度

(mm)

外径

(mm)

50

1/0.0251

0.0251

0.14

0.35±0.05

48

1/0.0315

0.0315

0.35±0.05

46

1/0.0399

0.0399

0.35±0.05

44

1/0.051

0.051

0.35±0.05

42

1/0.064

0.064

0.35±0.05

40

1/0.079

0.079

0.40±0.05

38

1/0.102

0.102

0.45±0.05

36

7/0.05

0.15

0.50±0.05

34

7/0.06

0.18

0.55±0.05

32

7/0.08

0.24

0.60±0.05

30

7/0.1

0.30

0.65±0.05

28

7/0.127

0.38

0.70±0.05

26

7/0.16

0.48

0.80±0.05

24

7/0.2

0.60

0.95±0.05

22

7/0.254

0.76

1.10±0.05

20

7/0.32

0.96

1.30±0.05

18

7/0.39

1.17

0.2

1.65±0.05

16

19/0.3

1.50

1.95±0.05

14

19/0.37

1.85

0.33

2.55±0.10

12

19/0.48

2.40

3.10±0.10

10

37/0.43

3.01

3.70±0.10

8

57/0.43

3.74

0.51

4.85±0.20

6

67/0.5

4.72

5.85±0.20


上一条: 
下一条: