info@fmcable.com      15152726626
简体中文
150℃ 600V UL1198 PTFE线
当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 美国UL认证 » FEP / PFA / PTFE / ETFE线 » UL1198 » 150℃ 600V UL1198 PTFE线

loading

分享到:

150℃ 600V UL1198 PTFE线

额定温度:150℃ / 额定电压:600V / 型号:AWM1198
尺寸:30~4/0AWG / 导体:镀银丝,镀镍丝,纯镍丝,镍铬合金
状态:
数量:
  • UL1198

产品描述

名称:PTFE线

型号:AWM1198

尺寸:30~4/0AWG

产品性能

额定电压:600V

额定温度:150℃

产品结构

导体:镀银丝,镀镍丝,纯镍丝,镍铬合金

绝缘:PTFE

执行标准:UL758、UL1581

微信截图_20221222142947

尺寸

AWG

导体结构

(No./mm)

内径

(mm)

绝缘厚度

(mm)

外径

(mm)

30

7/0.1

0.30

0.51

1.35±0.05

28

7/0.127

0.38

1.45±0.05

26

7/0.16

0.48

1.55±0.05

24

7/0.2

0.60

1.65±0.05

22

7/0.254

0.76

1.85±0.05

20

7/0.32

0.96

2.05±0.05

18

7/0.39

1.17

2.25±0.05

16

19/0.3

1.50

2.55±0.05

14

19/0.37

1.85

2.95±0.10

12

19/0.48

2.40

3.45±0.10

10

37/0.43

3.01

3.05±0.10

8

57/0.43

3.74

0.76

5.40±0.20

6

67/0.5

4.72

6.40±0.20

4

106/0.5

6.52

8.15±0.20

2

168/0.5

8.21

9.85±0.20

1

212/0.5

9.22

1.14

11.60±0.30

1/0

268/0.5

10.37

12.75±0.30

2/0

342/0.5

11.72

14.10±0.30

3/0

430/0.5

13.14

15.55±0.30

4/0

538/0.5

14.69

17.05±0.30

上一条: 
下一条: